Tư duy vận hành chạy ADS Facebook

Tư duy vận hành chạy ads facebook 2022

LỘ TRÌNH

 • Bài 1 : Tạo và setup Fanpage
 • Bài 2 : Lộ trình xây dựng Fanpage
 • Bài 3 : Cách viết Content Quảng Cáo thu hút
 • Bài 4 : Các loại content Quảng Cáo thu hút
 • Bài 5 : Cách làm hình ảnh trên Canva
 • Bài 6 : Hướng dẫn làm video trên capcut
 • Bài 7 : Phân tích đối thủ kinh doanh
 • Bài 8 : Target là gì?. P1
 • Bài 8 : Cách xác định Khách Hàng mục tiêu. P2
 • Bài 9 : Tổng quan về công cụ trình quản lý QC
 • Bài 10 : Add thẻ cho tài khoản quảng cáo
 • Bài 11 : Các mục tiêu chiến dịch quảng cáo
 • Bài 12 : Cách lên chiến dịch quảng cáo cơ bản
 • Bài 13 : Các chỉ số cần quan tâm
 • Bài 14 : Các cấp độ quảng cáo
 • Bài 15 : Cách tối ưu Quảng Cáo hiệu quả
 • Bài 16 : Quy trình xây dựng dàn tài khoản quảng cáo

Khóa học khác