Tư duy vận hành chạy ADS Tiktok

Tư duy vận hành chạy ads tiktok 2022

LỘ TRÌNH

  • Bài 1 : Tiktok Ads là gì ?
  • Bài 2 : Các định dạng quảng cáo tiktok ads
  • Bài 3 : Các loại hình nhắm mục tiêu đối tượng trên tiktok Ads
  • Bài 4 : Các mục tiêu chiến dịch quảng cáo
  • Bài 5 : Các bước tạo BC và tài khoản quảng cáo tiktok
  • Bài 6 : Quảng cáo mua sắm qua Livestream Tiktok
  • Bài 7 : Quảng cáo mua sắm qua Video Tiktok
  • Bài 8 : Các chỉ số cần quan tâm khi chạy Quảng Cáo Tiktok

Khóa học khác